Bønnekvelder

Bønnekvelder

Bønnekvelder

Hver mandag kveld kl. 20 er det bønnekveld i Nordre.

En mandag i måneden er det dele- og bønnekveld.

 

Bønneteamet m.flere i menigheten,samles på disse kveldene i kirken. Vi ber for bønneemner som har kommet inn, vi ber for og med hverandre, og vi ber for Haugesund og Haugalandet.

 

Vi tror at Gud hører vår bønn, og vi tror at Gud svarer på nettopp disse bønnene. Det er ikke alltid svarene fra Gud blir slik vi ønsker, for Guds tanker er større en våre tanker. Men vi tror på en bønnhørende Gud.

 

Velkommen!