UNG

UNG

UNG

Hver fredag er det opplegg for ungdommer i kjelleren i Misjonskirken. UNG begynner kl. 20.00 og varer til ca. 23.00. Disse samlingene er rettet mot ungdom som går på ungdomsskole og videregående skole, med sosialt samvær, andakt, kiosk og underholdning. Vi reiser også på tur flere ganger i året. VELKOMMEN!