Om oss

Om oss

Om oss

Haugesund Nordre Misjonsmenighet er en åpen, frikirkelig menighet som ønsker å representere et positivt tilbud til barn, ungdom og eldre i Haugesund og omegnen. Menigheten er tilsluttet Misjonskirken Norge.

 

Misjonskirken Norge (tidligere Det Norske Misjonsforbund) er en landsomfattende organisasjon som teller rundt hundre større og mindre menigheter. Organisasjonen ble formelt stiftet i 1884, men har røtter tilbake til 1856 da den første frimenighet i landet ble startet i Skien av presten Gustaf Adolf Lammers.

 

Misjonskirken Norge driver misjon og sosialt arbeid i Kongo, Kina, Columbia og andre steder i verden. Vi har også egen skole som ligger i Kristiansand, Ansgar Teologiske Høyskole. Alle menigheter i Misjonsforbundet er selvstendige, selvstyrte menigheter. Menigheten bestemmer selv sin profil, og engasjement i lokalmiljøet hvor en er, og ledes av et styre/lederteam valgt av menigheten. Her er pastoren med. Høyeste myndighet er menighetsmøtet og årsmøtet hvor alle medlemmer har stemmerett Men på landsbasis står misjonsforbundets menigheter sammen om felles oppgaver både nasjonalt og internasjonalt..

 

Haugesund Nordre Misjonsmenighet ble stiftet i 1979 ut fra Misjonskirken i sentrum. Noen familier som bodde i nordre bydel ønsket å gjøre noe positivt i nærmiljøet og startet opp med husmøter og barnearbeid. Etter hvert vokste det fram en menighet med stort barne- og speiderarbeid. Egen Misjonskirke i Uradalsveien 3 sto ferdig ca. fem år senere.

 

Vi ønsker å legge vekt på kjærlighet og enhet i menigheten der alle medlemmene blir respektert og verdsatt på lik linje. Vi vil legge til rette for at den enkelte kan bidra med de gaver og evner en har. Og vår fremste målsetting med alt vi gjør er å hjelpe mennesker til personlig tro på Gud og hvile i Jesu fullbrakte frelsesverk. Vi tror at mennesket har en evig sjel og må ta imot Jesus som sin Frelser for å komme til himmelen.